Buy back


 1. Untuk Proses Jualan semula pihak Pengedar / Pelanggan hendaklah mengisi borang jualan semula.
 2. Bagi pelanggan, boleh jual semula kepada Jutawan Logam.
 3. Harga jualan semula merujuk kepada harga We Buy ketika proses jualan semula dilakukan.
 4. Hendaklah disertakan dengan perkara berikut:
  - Resit Pembelian
  - Sijil Ketulenan Produk
  - Borang Jualan Semula
 5. Maksimun sehari Jualan Semula Perak :RM50,000
 6. Maksimun sehari Jualan Semula Emas : Tiada had
 7. Bayaran akan dibuat dalam tempoh : 4 Hari Bekerja
 8. Produk Perak (Minted sahaja) hendaklah berada dalam keadaan bekas asal /original tanpa calar atau kemek.
 9. Jika didapati produk yang dijual semula calar maka potongan 10% akan dikenakan daripada harga We Buy.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Harga Spot logam